Naleznete zde hlavní vyhledávače a katalogy evropských států.
You can find here major search engines and directories of European states.

Všude na Internetu po celém světě jsou různé vyhledávače a katalogy. Některé jsou známé, některé méně. Celosvětově mezi nejoblíbenější patří Google nebo Yahoo. V České republice jsou nejznámejší Seznam.cz, Google.cz nebo Centrum.cz. Nejvíce češi hledají na portálu Seznam.cz a jeho katalogu Firmy.cz a na druhém místě kraluje vyhledávač Google. Důvodem prvenství Seznamu je to, že měl v minulosti velkou základnu uživatelů ze služeb Email.cz nebo Firmy.cz. Tyto služby jsou spojeny v jeden velký portál. To napomáhá věrnosti uživatelů.

Everywhere on Internet around the world are different search engines and directories. Some are famous, some less. Globally, most popular search engine is Google or Yahoo. In Czech Republic are famous Seznam.cz, Google.cz or Centrum.cz. Most Czechs are searching on the portal Seznam.cz and its directory Firmy.cz and second place search engine is Google. The reason for primacy of the search engine and directory Seznam.cz is that in the past had a large base of users of its services Email.cz or Firmy.cz. These services are combined in one large portal. This helps to loyalty.